Hyppää sisältöön

Seuraa edelläkävijöiden taidematkaa

#100minuuttiataidetta -kampanjan edelläkävijöiksi on kutsuttu 11 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ympäri Suomea.

Edelläkävijät pyrkivät toteuttamaan 100 minuuttia taidetta -suositusta parhaaksi näkemällään tavalla. Kampanja seuraa sitä, miten taide ja kulttuuri edelläkävijöiden toiminnassa toteutuvat ja mitä vaikutuksia niillä on.

”Klinikalla käytetään taiteen ja kulttuurin sisältöjä monipuolisesti”

Tavoitteenamme kampanjaan osallistumisessa on saada ideoita ja tukea taiteen toteutumiseen sairaalaympäristössä.

Lue lisää

”Hoitajista on koulutettu kulttuurikummeja”

Toimintamme laaja-alaisuus tuo mahdollisuuksia kokeilla monenlaisia uusia lähestymistapoja normaalin hoitotyön rinnalle. Tavoitteenamme on, että kulttuurinen työote vakiintuu jatkuvaan käyttöön.

Lue lisää

”Toivomme, että kulttuurillinen työote tarttuisi”

Haaveilemme, että meidän kaikissa yksiköissämme jokaiseen päivään sisältyisi taidetta tai kulttuuria edes lyhyen hetken verran.

Lue lisää

”Emme pelkää epäonnistumisia, välttelemme pönötystä”

Toivomme saavamme kampanjasta lisää työkaluja arkiseen työhömme. Teemme jo nyt paljon erilaisia juttuja, mutta uudet näkökulmat ovat aina tarpeen.

Lue lisää

”Taide osaksi lastenneuvolan toimintaa”

Uskomme, että lapset ja perheet saavat neuvolakäynneistään lisää miellyttäviä tunnekokemuksia taiteen välityksellä ja kampanjaan osallistuminen lisää myös työntekijöidemme työhyvinvointia.

Lue lisää

”Olemme avoimia uusille ajatuksille”

Kampanjaan osallistumisen tavoitteenamme on saada kulttuuri entistä vahvemmin osaksi arjen elämää ja toimintaa sekä saada näkyvyyttä jo käytössä oleville hyville käytännöille.

Lue lisää

”Taide ja kulttuuri ovat luonteva osa myös kehitysvammaisen henkilön arkipäivää”

Tavoitteenamme on, että kampanjan myötä ymmärretään, että taide ja kulttuuri ovat luonteva osa myös kehitysvammaisen henkilön arkipäivää.

Lue lisää

”Kampanjaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa”

Tavoitteenamme on saada luova toiminta integroitua osaksi hoivaa. Toivomme, että asiakkaat yhdessä henkilökunnan kanssa löytäisivät oman näköisensä tavan toteuttaa kulttuuria, osallistua ja nauttia siitä.

Lue lisää

”Toiminta on tarkoitettu kaikille, ei vain asukkaille”

Odotamme kampanjan vahvistavan asukkaiden aktiivista elämää ja tätä kautta hyvinvointia ja elämänhallinnan kokemusta. Väkevä tavoite on, että kampanjan jälkeen 100 minuuttia taidetta viikossa on itsestäänselvyys ja osa hyvinvointia.

Lue lisää

”Asiakkaat pääsevät sekä tekemään itse että kokemaan”

Jokaisella on mahdollisuus osallistua yksilönä ja ryhmäläisenä kulttuuriin oman jaksamisensa ja resurssiensa mukaisesti.

Lue lisää

”Pyrimme päivittäin toteuttamaan kulttuuriin liittyvää toimintaa”

Toivomme, että työyhteisö sisäistää toiminnan kehittämisen kulttuuria laaja-alaisesti hyödyntäen. Haaveenamme on ulkopuolisten toimijoiden kanssa toteutuvan yhteistyön lisääntyminen.

Lue lisää