Hyppää sisältöön
Lattialla istuu vanhempia säkkituoleissa. Heillä on vauvat sylissään. Heidän yläpuolellaan on vaalea kangas. Kangasta pitelevät kolme seisovaa henkilöä. Tunnelma on iloinen.

”Matkalla maailmaan – taide mukana ihan alusta asti”

Varkauden Sosiaali- ja terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut/ Neuvola, Varkaus

Pienen lapsen maailma avautuu aistien kautta kokonaisvaltaisena elämyksenä. Aikuinen on vauvalle kuin portti maailmaan; vauva liittyy siihen maailmaan, jonka aikuinen vauvalle tarjoaa. Varhaislapsuus on elämänvaihe, joka antaa pohjan kaikelle tulevalle kokemukselle. Taidetta tarvitaan auttamaan meitä aikuisia kasvatustehtävämme äärellä yhä uudelleen ja uudelleen eläytymään lapsen todellisuuteen, löytämään yhteisiä ravitsevia keitaita kaiken toistuvan ja tavallisen keskelle, luomaan myös niitä positiivisia rutiineja. Taide voi parhaimmillaan avata ulottuvuuksia ihmisen syvimpiin kerroksiin ja löytää reittejä myös ihmisestä ihmiseen. Yhteinen taide-elämys tekee lapsen näkyväksi aikuiselle ja liittää heidät yhä vahvemmin yhteen.

Varkauden neuvola lähti mukaan 100 minuuttia taidetta viikossa –kampanjaan jo aiemmin alkaneen kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhteistyön hedelmänä. Lastentarhanopettaja / yhteisömuusikko-opiskelija Niina Hiitolan Mukelot –hanke Heinävedellä oli vahva kimmoke Lastenkulttuurikeskus Verson kevään 2018 Taideneuvola –pilotille, jossa toteutettiin neuvolamuskareita Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella. Pilotin tuomat kokemukset ja LAKU-lähetehanke saattoivat meidät tekemään yhä laajempaa yhteistyötä sote-sektorilla. Varhaisen vaiheen vuorovaikutusta tukevaa taidetoimintaa ja neuvolayhteistyötä haluttiin laajentaa myös Varkaudessa. LAKU-lähetehankkeessa kehitetään lasten ja nuorten kulttuurilähetemalleja ja kehittämistyön merkeissä tehty yhteistyön avaus pohjustikin Varkauden neuvolan ja perhepalvelujen, Lastenkulttuurikeskus Verson ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

100 minuuttia tarkoittaa Varkauden neuvolassa monenlaisia liikkeellelähtöjä. LAKU-lähetteen avulla ohjataan lapsiperheitä kulttuuritoimintaan, joka on aina lähetteen saajalle maksutonta. Mikäli pääsymaksuja on, ne katetaan tapauskohtaisesti kunnan eri sektorien osallistumisella. Toimintaa on tarjolla monenlaista: lähete voi suuntautua kaikille avoimeen, monien toteuttajatahojen kulttuuritoimintaan sekä neuvolan tiloissa järjestettävään suljetumpaan toimintaan. Tiukuset-ryhmä on Niina Hiitolan ja pari- ja perheterapeutti Anja Venäläisen yhteistyössä ohjaama musiikkipainotteinen keväällä kuusi kertaa kokoontuva taideneuvolaryhmä, johon kaikki osallistujat tulevat neuvolan terveydenhoitajan antamalla LAKU-lähetteellä.

Lastenkulttuurikeskus Verso on koonnut neuvolan terveydenhoitajille kulttuurikalenterin, johon on yhteistyössä Varkauden kulttuuritoimijoiden kanssa koottu neuvolaikäisten lasten perheille tarjottu toiminta, henkilökunnan koulutukset ja kampanjaan liittyvät yhteistyötapaamiset. Kehitteillä on myös perheille suunnattu kulttuurikalenteri neuvolan odotustiloihin, joihin on kampanjan aikana tulossa myös digitaalinen luontokuvien taidenäyttely ja lukemiseen kannustava satunurkka. Soisalo-opisto, Vekara-Varkaus ja Varkauden museot ovat olleet mukana yhteistyössä, jossa on pyritty lisäämään niin tietoisuutta siitä, mitä Varkaudessa tapahtuu kuin myös mahdollisuuksia osallistumiselle.

LAKU-lähete on yksi esimerkki palveluohjauksellisesta kehittämisestä, jossa eri sektorien yhteistyö tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuksia ruohonjuuritasolla. Kulttuurisen osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin merkitys aletaan jo tunnustaa, mutta lisää käytännön toimintamalleja tarvitaan, jotta hienot yläkäsitteet löytävät tiensä todelliseksi toiminnaksi. Oleellisinta neuvolaikäisen lapsen kannalta ei ole se, miten hienoja ja suuria tapahtumakokonaisuuksia ja hankkeita luodaan vaan se, mitä sisältöjä ja tunnelmia arkinen vuorovaikutus pitää sisällään. Meidän toiminnassamme keskiössä on lapsi ja hänen porttinsa maailmaan, vanhempi. Haastammekin kaikki neuvolat ja lastenkulttuurikeskukset yhteistyössä pohtimaan, miten voisimme taiteen avulla tukea varhaista vuorovaikutusta, vertaistuen toteutumista ja kulttuurin saavutettavuutta.

 

Ota minut syliin

uskalla

laulaa ja leikkiä

koska sinun siipesi ovat ne

mitkä kantavat meidät molemmat.

Yhden toiveen haluaisin kuiskata:

tunne minut.

 

Kirjoittaja: Helinä Juurinen, hankekoordinaattori, Lastenkulttuurikeskus Verso

Valokuva: Henna Vihanne, Varkauden neuvola. Kuvassa taidetoimintaa kokeillaan ensimmäistä kertaa 6kk-ryhmäneuvolassa.