Hyppää sisältöön
Pöydän ääressä istuu kaksi henkilöä. Heidän kummankin edessä pöydällä on kannel. He soittavat kannelta pitkällä tikulla.

Työn tekeminen oli elämyksellisempää ja hauskempaa

Taide ja kulttuuri ovat kuuluneet arkeemme kiinteästi jo ennen kampanjaa ja siksi halusimme vahvistaa ja tehdä näkyväksi taiteen ja kulttuurin osuutta arjessamme.

Omassa yksikössä saimme paljon yksittäisiä kulttuuritekoja aikaiseksi ja erityisesti vuodeasukkaiden osallisuus lisääntyi. He eivät olleet pelkästään vastaanottajia vaan toimivat aktiivisina taiteen ja kulttuurin tuottajina.

Yhteistyö kerrosten välillä lisääntyi. Tapasimme kerran kuukaudessa 100minuuttia-klinikalla vaihtamassa ajatuksia ja kokemuksia. Odotimme työnilon lisääntyvän ja se toteutui hienosti. Meille syntyi sellainen ”joka hetki on taidehetki”- henki.

Tulimme paremmin tietoisiksi omasta edelläkävijyydestämme. Brändimme kulttuuripainotteisuus tulee elävästä elämästä ja kampanjan myötä se tuli laajemmin näkyväksi. Tasavertaisuus toteutui ja osallisuus lisääntyi. Henkilöstön osaaminen tuli laajemmin käyttöön ja työn tekeminen oli elämyksellisempää ja hauskempaa. Kulttuurikirjaaminen tulee osaksi RAI-arviointia, ensin pilottina ja sitten laajemmin.

Osallistumisellamme kampanjaan oli johdon vahva tuki ja kannustus. Olemme ylpeitä tekemisestämme ja osaamisestamme ja haluamme jakaa ilosanomaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä koko työyhteisölle. Innostuneet ihmiset ovat niin innostuneita, ettei heitä pidättele mikään, kun saa käyttää luovuuttaan ja jakaa tekemisen hetkiä rakkaan asian parissa. Meillä on etuoikeus saada työskennellä organisaatiotaiteilija Eili Ikosen ohjauksessa ja kannustuksessa. Hänen palautteensa on eteenpäin vievä voima.

Yhdessä suunniteltujen asioiden toteutuminen lisäsi kokemusta siitä, että me voimme tehdä asioita, jos tahdomme. Henkilöstön yhteisöllisyys lisääntyi ja yhteiset arvot tulivat todeksi. Meidän ei tarvitse jäädä odottamaan, että joku muu tekee, vaan tartumme itse toimeen.

Haasteena on vieläkin, että osa työyhteisöjen jäsenistä kokee kampanjan/taiteen lisätyönä eikä perustyöhön kuuluvana mahdollisuutena. Organisaatiotasolla elämme vaikeita aikoja ja muutoksia on edessä; säästöpaineet ovat kovat. Niistä huolimatta kykenemme kentällä toteuttamaan hyviä asioita ja lisäämään hyvinvointia. Se on merkittävä viesti meiltä.

Jatkossa kiinnitämme erityisesti huomiota vuodeasukkaisiin ja heihin, joiden on itse vaikea päästä taiteen pariin. Pidämme yllä yhteyksiä sidosryhmiimme, jotka tuottavat elämyksiä yksikkömme jäsenille ja jotka avustavat asukkaitamme kulkemisen pulmissa. Hyödynnämme taiteen ammattilaisia. Käytämme taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Osallistumme rohkeasti julkiseen keskusteluun. Pyrimme herättämään positiivista kateutta aktiivisella viestimisellä taiteen ja kulttuurin positiivisista vaikutuksista. Jaamme osaamistamme ja käytäntöjämme ja varastamme muiden hienot ideat käyttöömme, jotta asukkaidemme kulttuuriset oikeudet täyttyvät.

Oivalluksiamme:

• Kerrosten yhteisiin tiloihin voi sijoittaa kuvia, kuvalaatikoita tai albumeja, joihin voi tarttua, kun pitää odottaa tai muistisairaan maailmaan pyrkii kaoottisuus.

• Yhteisissä tiloissa pidetään saatavilla kyniä ja luonnoslehtiöitä: kaikesta kursailusta ja ”en kyllä osaa mitään”-kommenteista huolimatta lehtiöt täyttyvät maisemista, kasvokuvista, värittelyistä ja muista piirrustuksista.

• Asukkaiden koteihin voi viedä lainaksi talon yhteisiä tauluja tai järjestää liikkuvan taidenäyttelyn muutaman taulun kokoelmalla. Vaatetelineeseen, jossa on pyörät alla, saa hyvin kolmekin taulua roikkumaan.