Hyppää sisältöön
Vaaleanvihreällä, raidallisella lakanalla on postikortti ja kaksi ruskeassa paperissa olevaa Omar-makeista. Kortissa on punasinertävä kukka-aihe ja vaalealla teksti "Onnea, iloa, valoa päivääsi". Sängyn pääty on valkoinen ja sitä kiertää ohut metalliputki. Sängyn vieressä on valkoinen matala laatikosto, jonka ylälaatikon hopeinen, neliskulmainen vedin pilkottaa sängyn takaa. Taustalla näkyvä pieni osa seinää on vaalean beigen värinen.

Toiveiden Toukola – palveluasumisen kehittämistä taiteen avulla

Teimme vuoden 2018 aikana taiteellis-kulttuurisen muutosprosessin Toiveiden Toukolan Tampereella uudessa palveluasumisen yksikössä Toukolassa yhdessä taiteilija-kehittäjäkollegani Sari Pasasen kanssa. Yhdeksän kuukauden mittaisen hankkeen toteuttivat yhteistyössä Tampereen taidekasvatus ry, Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinja ja Ikäihmisten virkistysrahasto.

Toukolan palvelutalo tarjoaa kahdeksalla ryhmäkodillaan kodin yhteensä 120:lle ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevalle muistisairaalle ikäihmiselle. Tampereen kaupunki toimii palvelujen tuottajana yksikön neljässä ryhmäkodissa, jotka toimivat myös hankkeen pääasiallisena toimintaympäristönä.

Hankkeen tarkoituksena oli toimia uuden palveluasumisyksikön käynnistämisen tukena. Projektissa keskityttiin Toukolan asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen taiteen ja kulttuurin avulla, mutta samalla myös rohkaistiin henkilökuntaa ottamaan käyttöön omassa työssä kulttuurinen työote. Tekemiemme toimenpiteiden kautta tavoitteenamme oli rakentaa Toukolasta paikka, joka palvelisi sen asukkaita mahdollisimman yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä antaisi henkilökunnalle mahdollisuuden tehdä työtä yhä enemmän oman persoonansa kautta.

Prosessi alkoi ennen talon virallista avautumista henkilökuntakoulutuksilla, jossa uusi henkilöstö pääsi tutustumaan toisiinsa. Lisäksi koulutuksessa puhuttiin projektin lähtökohdista ja tavoitteista sekä mietittiin yhdessä sisältöjä kulttuurisen toiminnan aloittamiselle.

Ryhmäkotien avautuessa tuotimme niihin monipuolista kulttuurista sisältöä ja teimme eri tyyppisiä taiteellisia interventioita. Näiden toimenpiteiden avulla pystyimme tukemaan asukkaiden kotiutumista uuteen asuinympäristöön ja heidän tutustumistaan toisiinsa. Lisäksi työskentelymme kautta henkilökunta ja asukkaat pystyivät omalta osaltaan näkemään ja kehittämään heille sopivia toimintamalleja.

Hankkeen edetessä jokaiselle asukkaalle pyrittiin laatimaan henkilökohtainen kulttuurisuunnitelma. Haastattelimme kaikki ryhmäkotien asukkaat sekä teimme heistä omia huomioitamme työskentelyn lomassa. Näitä hyödyntäen pystyimme laatimaan pohjaa kulttuurisuunnitelmalle. Lisäksi näiden kulttuuristen huomioiden tavoitteena oli innostaa myös omahoitajia toimimaan omien asukkaiden kanssa asukkaan tarpeita paremmin kuunnellen.

Toukolassa asukkaat ja henkilökunta innostuivat etenkin tapahtumista ja juhlista, joten niitä järjestettiin hankkeen aikana runsaasti mukaan lukien tupaantuliaiset, talon avajaiset, vappubrunssi ja syysjuhlat. Tapahtumien avulla Toukolassa pystyttiin myös virittelemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotimme ja hankimme ryhmäkotien arkeen eri tyyppisiä aktiviteetteja ja välineistöä, kuten pelejä, joiden avulla jokaiseen ryhmäkotiin muotoutui pienimuotoinen ”Kulttuuripiironki”. 

Henkilökunnan toiminnan kehittämisen tueksi valittiin jokaiselta ryhmäkodilta kulttuurivastaava. He muodostivat yhdessä talon palveluesimiehen, virikeohjaajan ja fysioterapeutin kanssa Toukolaan kulttuurisen toiminnan työryhmän, jonka tavoitteena oli keskittyä kulttuurisen toiminnan sisältöjen kehittämiseen sekä tiedonkulun parantamiseen. Työryhmä kokoontuu yhteisen pöydän ääreen joka toinen viikko.

Hankkeen edetessä huomasimme, kuinka tärkeää toiminnan sujuvuudelle on yhteisten käytäntöjen löytäminen sekä uusien näkökulmien ja toimintatapojen käyttöönotto myös kulttuurisen toiminnan osalta. Peräänkuulutimmekin henkilökunnalta vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta, jotta jokaisen asukkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet tulisivat huomioiduiksi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Avoin ja vastavuoroinen kohtaaminen, yhdessä tekeminen sekä omien kykyjen ja henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden käyttöönotto omassa työssä ovatkin merkittäviä lähtökohtia, jotta arki ryhmäkodeissa pysyy elämänmakuisena ja merkityksellisinä.

Kirjoittaja: Jarmo Skön, taiteilija-kehittäjä, Tampereen taidekasvatus ry