Hyppää sisältöön
Kuusi neuvolan työntekijää istuu lattialla. He keskustelevat kouluttajan opastuksella. Kouluttaja seisoo työntekijöiden vieressä. Hän elehtii käsillään ja selittää samalla. Lattialla on monivärinen matto ja sinisiä säkkituoleja.

Taide lapsen kasvun ja kehityksen tukijana

Varkauden Sosiaali- ja terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut/ Neuvola, Varkaus

100 minuuttia taidetta -kampanja on avannut uusia, virkistäviä näkökulmia omaan lastenneuvolatyöhön. Kampanjan myötä on kirkastunut myös näkemys siitä, kuinka paljon taide- ja kulttuuritarjontaa on tarjolla omalla paikkakunnallamme, Varkaudessa.

Lastenkulttuurikeskus Verson väki on toiminut oppainamme taiteen maailmaan ja johdatellut meitä näkemään taiteen voimavarana erityisesti lapsen ja lapsiperheiden näkökulmasta. Olemme pohdiskelleet taiteen merkitystä ihmiselle sekä lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Vierailulla Varkauden museossa saimme tutustua paikallisen kuvataiteilijan värikylläiseen näyttelyyn, paikallishistorialliseen Teollisuuden tekijät-näyttelyyn sekä Varkauden museon lapsille suunnattuun toimintaan. Lasten ja vanhempien yhteistä muskaritoimintaa olemme saaneet olla toteuttamassa yhdessä Verson kanssa niin neuvolassa kuin Avoimessa Päiväkodissa Revonhännässäkin.

Neuvolan tiloihin on tuotu uusia elementtejä, jotta niin asiakkaat kuin henkilökuntakin voivat nauttia taiteesta neuvolan tiloissa. Neuvolan leikkiaulan satunurkkaus on saanut ilahtunutta palautetta asiakkailta ja lähiaikoina pääsemme nauttimaan luontoaiheisesta valokuvanäyttelystä. Olemme saaneet käyttöön uusia työvälineitä, mm. Laku-lähetteen, jonka avulla asiakasperheitä voi rohkaista ja antaa ”pääsylipun” jo olemassa olevien lasten kulttuuripalveluiden pariin.

Minun mielestäni yhteistä kaikelle taiteen tekemiselle on heittäytyminen, keskittyminen ja omien tuntemusten sekä kokemusten jäsentäminen joksikin nähtäväksi, kuultavaksi, koettavaksi tuotokseksi. Mielenkiintoisinta lienee jos tuotos herättää tunteita myös toisessa ihmisessä, saa aikaan vuorovaikutusta tai mahdollistaa yhteisen positiivisen kokemuksen.

Taiteen eheyttävä vaikutus näkyy jo pientenkin vauvojen rentoutuneesta olemuksesta ja keskittyneestä vuorovaikutuksesta esimerkiksi vanhemman ja lapsen yhteisessä lauluhetkessä. Taiteen keinoin voi opetella myös tärkeitä elämässä tarvittavia taitoja.

Lapset tarvitsevat meitä aikuisia mahdollistamaan taiteen kokemisen, mutta paikalle, ajalle ja välineille asettaa rajat vain mielikuvitus. Jo tavallisen tiskiharjan ja tyhjän jogurttipurkin avulla voi saada aikaan ikimuistoisen musisointihetken yhdessä lapsen kanssa.

Teksti: Anu-Riikka Markkanen, terveydenhoitaja, Varkauden kaupunki
Kuva: Helinä Juurinen, hankekoordinaattori, Lastenkulttuurikeskus Verso. Kuva on Verson ja Varkauden neuvolan ”Miksi taidetta?” -koulutuksesta.