Hyppää sisältöön
Jumppahetki sillalla. Sillalla seisoo useampi henkilö. Heidän kätensä on kohotettu ilmaan. Osa heistä on kumartunut eteenpäin. He jumppaavat.

Taide ja kulttuuri pysyväksi osaksi sote-palveluita

100 minuuttia taidetta -kampanja on tehnyt näkyväksi Essoten arjessa tehtävää taide- ja kulttuuritoimintaa, niin meille itsellemme kuin myös muille. Taiteen ja kulttuurin rooli vaihtelee eri palvelualueilla ja eri yksiköissä hyvinkin paljon. Hyvien käytäntöjen jakaminen on tarpeen, jotta uusia toimintatapoja voidaan ottaa helposti käyttöön.

Hyvinvointi ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät nähdään entistä laaja-alaisemmin. Tutkitustikin taide, kulttuuri ja usein niihin läheisesti nivoutuvat luontoelämykset ovat tärkeä hyvinvoinnin lähde. Yksilön kulttuuristen oikeuksien toteutuminen on tärkeää myös silloin, kun omaehtoinen harrastaminen tai tekeminen on haasteellista.

Essote on osatoteuttajana vuoden alusta käynnistyneessä Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa, jossa pyritään samaan tavoitteeseen: lisäämään taiteen ja kulttuurin mutta myös luontolähtöisen toiminnan osuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lähtökohtana hankkeen toteuttamisessa on ollut ajatus siitä, että taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiin menetelmiin pitää saada omakohtainen kosketus, jotta voi ymmärtää niiden laajat käyttö- ja soveltamismahdollisuudet. Siksi hanketta käynnisteltiin keväällä järjestämällä toiminnallisia tiedonkeruu- ja tarpeiden kartoitustilaisuuksia Essoten eri yksiköissä: vanhus- ja vammaispalveluissa, perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Taidelähtöisiä työpajoja toteutettiin myös järjestöjen avoimissa kesätapahtumissa. Kaikkiaan tilaisuuksia oli 16 ja niissä tavoitettiin lähes 300 henkilöä, niin asiakkaita, potilaita kuin Essoten henkilökuntaa.

Osaamista lisätään hankkeessa tuottamalla erilaisia koulutuskokonaisuuksia ja monialaista yhteiskehittämistä hyödyntäen. Marraskuussa järjestettiin kaikille avoin kehittämistapahtuma Design Jam, jossa ratkottiin Essoten henkilöstökyselyssä esiin nousseita ongelmia tai haasteita taide- ja luontotoiminnan toteuttamiselle.

Hankkeen tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuurityön ja luontolähtöisen toiminnan menetelmien hallintaa sekä tietoisuutta taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Se edistää taiteilijoiden, sote-alan järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä. Tarkoituksena on järjestää pilottiryhmiä, koulutuksia ja kokeiluja mahdollisimman laajasti Essoten jäsenkunnissa ja eri vastuualueille. Tuloksena syntyy uusia palvelujen tuottamisen malleja.

Vuoden 2020 loppuun saakka kestävää hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja kumppaneina ovat Essoten lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) sekä Savonlinnan Kolomonen ry. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston tuella.