Hyppää sisältöön
Harmaa-pinkin graffitiseinän edessä on kolme henkilöä. Kaksi heistä seisoo. He katsovat toisiaan. Kolmas henkilö istuu pyörätuolissa. Hänen silmänsä ovat kiinni. Hänellä on päässään keltaiset kuulosuojaimet.

”Taide ja kulttuuri ovat luonteva osa myös kehitysvammaisen henkilön arkipäivää”

Rinnekoti-Säätiö, Espoo

Rinnekoti-Säätiö on yhteiskunnallinen yritys, jonka palveluja käyttävät vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt lapsista vanhuksiin. Rinnekodista kampanjaan osallistuu lasten, nuorten ja aikuisten asumispalveluyksiköitä sekä työllistymistä ja osallisuutta edistäviä toimintakeskuksia.

Toimintakeskuksista ja asumisyksiköistä tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä erilaisiin kulttuuripaikkoihin ja toimintakeskusten viikoittaisissa aktiviteeteissa on kulttuuria ja taidetta. Rinnekoti-Säätiössä on käynnissä Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -hanke, jonka päämääränä on, että vapaaehtoiset ihmiset toimivat vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten vapaa-ajan kavereina ja osallistuvat yhdessä heidän kanssaan erilaisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin.

Toivomme, että kampanja aktivoi lapsia, nuoria ja aikuisia haluamaan itse taiteen ja kulttuurin äärelle. Odotamme, että kampanja tuo henkilökunnalle uusia ideoita edistää kulttuuriosallisuuden kokemista niin, ettei kulttuuripalveluihin pääseminen perustuisi vain henkilökunnan omiin mielenkiinnonkohteisiin. Tavoitteenamme on, että kampanjan myötä ymmärretään, että taide ja kulttuuri ovat luonteva osa myös kehitysvammaisen henkilön arkipäivää.