Hyppää sisältöön
Essoten Perhetalon värikäs julkisivu.

Löysimme uusia yhteyksiä taiteilijoihin

Kampanjaan osallistumisen myötä taidetoiminnalla on ollut jatkuvuutta ja jäntevyyttä. Kampanjan alkuvaiheessa osa uusista rakennuksistamme oli vielä viimeistelyvaiheessa.

Uuden Perhetalo ja Hiljaisen huoneen käyttöön otto edistävät taiteen ja kulttuurin näkyvyyttä organisaatiossamme. Kampanjan avulla jatkettiin edellisissä hankkeissa pilotoituja hyviä käytäntöjä.

100minuuttia taidetta -kampanjan päättyessä uusi kaksivuotinen Parasta Etelä-Savoon -hanke on päässyt hyvin vauhtiin ja jatkaa kampanjan pohjustamalla tiellä tulevaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista niin, että hyvinvointia edistävien taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttäminen lisääntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kasvatus- ja nuorisopalveluissa. Taide ja kulttuuri on myös kirjattu tavoitteina ja toimenpiteinä Etelä-Savon alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja suunnitelmaan vuosille 2018-2020

Kampanjalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Kampanjan myötä löysimme uusia yhteyksiä taiteilijoihin, joiden kanssa syntynyttä yhteistyötä jatketaan.

Osa yksiköistämme oli todella aktiivisia ja otti taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä osaksi toimintaansa esimerkillisellä tavalla. Joissakin yksiköissä toiminta on ollut vähäisempää, joka on saattanut johtua esimerkiksi kampanjan loppuvaiheeseen ajoittuneista organisaatiomuutoksista.

Osallistujien kokemukset olivat myönteisiä kaikilla niillä, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan. Osallistuminen koettiin mielekkäänä ja voimaannuttavana.