Hyppää sisältöön
Lehtiojan palvelukeskuksen monikerroksinen rakennus. Rakennus on punatiilinen. Parvekkeiden lasi-ikkunoista heijastuu aurinko. Pihalla on lunta ja koivupuita. Taivas on sininen.

”Toiminta on tarkoitettu kaikille, ei vain asukkaille”

Lehtiojan palvelukeskus, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Lahti

Lehtiojan palvelukeskus järjestää tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Kampanjaan osallistuu koko 195 asukkaan palvelukeskus, joka koostuu viidestä yksiköstä.

Jo suunnitteluvaiheessa Lehtiojan palvelukeskus määriteltiin kulttuuripainotteiseksi palvelukeskukseksi. Tämä näkyi sisustuksessa ja taidehankinnoissa, mutta myös henkilöstössä: Lehtiojalle hakeutui työskentelemään erilaisista kulttuuritoiminnoista kiinnostunutta henkilökuntaa.

Lehtiojalla työskentelee asukastoiminnanohjaaja, joka värittää arkea erilaisilla tapahtumilla, työpajoilla ja elämyksillä. Meillä työskentelee myös avotoiminnan koordinaattori, joka on laajan verkostonsa ja ammattitaitonsa puitteissa tuonut Lehtiojalle monipuolisen kattauksen kulttuuria. Toiminta on tarkoitettu kaikille, ei vain asukkaille. Tämä on oiva esimerkki ylitoimialaisesta yhteistyöstä, sillä koordinaattori on Lahden kaupungin ja kuntayhtymän yhteisesti kustantama.

Osana taiteen ja kulttuurin ankkurointia sosiaali- ja terveydenhuoltoon olemme saaneet nauttia yhteisöntaiteilijoiden työpanoksesta ja saaneet uusia näkökulmia työhömme taiteilijan tulkintoina.

Lehtiojalla järjestetään monenlaisia tapahtumia niin vuoden kierron mukaan kuin ihan muuten vaan. On konsertteja, tanssiesityksiä, teatteria ja näyttelyitä. On päivätansseja, iltanuotioita ja lyhtyjuhlia. Ulkopuolisten taiteilijoiden lisäksi on pidetty Me lehtiojalaiset-näyttelyitä, joissa on tuotu esiin sekä asukkaiden että henkilökunnan taitoja ja osaamista.

Asukkailla on mahdollisuus kerääntyä laulamaan yhdessä, lukupiiriin tai harjoittamaan kädentaitoja. Osallistamme lähiympäristön asukkaita palvelutalon arkeen ja kulttuuritapahtumiin.

Odotamme kampanjan vahvistavan asukkaiden aktiivista elämää ja tätä kautta hyvinvointia ja elämänhallinnan kokemusta. Panostamme kampanjassa erityisesti vuodehoitoisiin asukkaisiin, joiden on nykyisin vaikea osallistua tapahtumiin. Odotamme kampanjan tekevän sekä asukkaiden että henkilökunnan päivistä elämyksellisempiä ja rikkaampia.

Tavoitteenamme on myös vahvistaa brändiämme, ja tehdä osaamisemme ja arvopohjamme näkyväksi omaisille, yhteisöille ja kaupunkilaisille. Väkevä tavoite on, että kampanjan jälkeen 100 minuuttia taidetta viikossa on itsestäänselvyys ja osa hyvinvointia.