Hyppää sisältöön
Metsään, koivupuiden keskelle on kerääntynyt iso joukko ihmisiä. Osa heistä istuu kivillä tai puupenkeillä, osa pyörätuoleissa. Muutama heistä katsoo kohti kameraa ja vilkuttaa sille. Puiden välistä paistaa aurinko.

Kulttuurisuunnitelmat tullaan tulevaisuudessa sisällyttämään osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa

100 minuuttia taidetta -kampanjaan liittyen Kotokampuksen henkilökunnalle järjestettiin yhdessä Kulttuurikeskus PiiPoon kanssa kulttuurihyvinvoinnin koulutusprosessi. Koulutuksessa henkilökunta sai tehtäväkseen valmistella ja suunnitella oma-asukkaan kanssa innostava ja yksilöllinen 100 minuuttia -kulttuurisuunnitelma.

Kulttuurisuunnitelmien myötä taide ja kulttuuri syvenivät ja siirtyivät henkilökohtaisemmalle tasolle. Taiteesta ja kulttuurista on tullut vahvempi ja näkyvämpi osa arkea, kun siitä on puhuttu enemmän.

Kulttuurisuunnitelmien täyttö lähensi asukkaiden ja henkilökunnan suhdetta. Elämäntarinat, unelmat, toiveet, haaveet ja kiinnostuksen kohteet ovat vieneet meitä uusien keskustelujen äärelle ja yhteisiä asioita on löytynyt lisää. Pilotointi edellytti asukkaiden ja henkilökunnan aitoa kohtaamista, joka on lisännyt luottamussuhteita ja myös sosiaalisia suhteita.

Odotukset kampanjaa kohtaan täyttyivät hyvin. Ennakkoasenteet kulttuuriin ja taiteeseen murrettiin, kun se puhuttiin henkilökunnan koulutuksessa auki. Kulttuuri näyttäytyy kaikkialla: tavoissa, toimissa, arjessa, kotona ja töissä.

Kulttuurisuunnitelmat tullaan tulevaisuudessa sisällyttämään osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Näin suunnitelma saadaan osaksi hoitotyötä ja avuksi käytännön työhön.

Kulttuurilähtöinen työskentely ja ajatustapa vahvistui henkilökunnalla merkittävästi. Taiteen ja kulttuurin esiintymistä arjessa alettiin huomioimaan ja tiedostamaan tarkemmin. Myös tavoitteellinen suunnittelu viikko-, kuukausi- ja vuositasolla kulttuurilähtöiseen osallistumiseen selkeytyi.

Vaikka pilotointi ja projekti kuulosti monille alkuun hankalalta, asioista keskustelu toi tarvittavaa luottamusta. Henkilökunnan koulutus aiheeseen oli siis välttämätön. Yksiköiden sisällä puhuttiin asukkaiden kulttuurisuunnitelmista ja yhteisissä koulutuksissa kerrottiin, miten matka on sujunut.

Kulttuuri ja taide ovat jo pitkältä ajalta olleet osa toimintaamme. Projektin ja erityisesti pilotoinnin myötä tulemme vahvistamaan kulttuurilähtöistä osaamistamme. Kulttuurisuunnitelmat tullaan ottamaan osaksi asukkaiden kanssa tehtävää työtä, joka palvelee meitä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Haluamme viedä viestiä ja omaa esimerkkiämme parempaan tietoisuuteen Suomessa ja erityisesti ikäihmisten palveluissa. Haluamme olla kehittyvä ja inspiroiva suunnannäyttäjä alallamme.

Oivalluksiamme:

• Kulttuuritoiminnan kirjaaminen päivittäiseen elämään, jolla sitä saadaan näkyvämmäksi.
• Suunnitelmien myötä saadaan asukkaista tietoa, jota koko henkilökunta voi ottaa huomioon hoitotyössä.
• Taide ja kulttuuri ovat osa jokaisen elämää myös arjessa.
• Henkilökunnan tulee saada oma kokemus kulttuurin ja taiteen merkityksestä, jotta he ymmärtävät sen vaikutukset.
• Henkilökunnan koulutusta ja jatkuvaa vuoropuhelua tarvitaan, jotta kulttuuri ja taide jäävät elämään arjessa osaksi hoivaa.
• Kulttuurin ja taiteen tulee olla osa hoito- ja palvelusuunnitelmaa.
• Asukkaiden oma luovuus on voimavara, jota pitäisi enemmän käyttää.