Hyppää sisältöön
Sinisenvihreällä taustalla on musta piirretty eläinhahmo. Hahmolla on pystykorvat, pitkä kuono, lyhyet jalat ja pitkä, kippuralle menevä häntä. Valkoisissa puhekuplissa on tekstit 'Kulturkompisarna', 'Kulttuuriluotsit', 'Piristäjät', 'Kulturlotsarna', 'Kulttuurikaverit', 'Kulttuuriystävät' ja 'Kulttuuriväärtit'.

”Kulttuuriluotsin kanssa 100 minuuttia taiteen parissa kuluu hyvässä seurassa”

Yksi syy siihen, että 100 minuuttia viikossa taiteen parissa ei täyty, voi olla seuran puute. Kulttuurin sosiaalisen saavutettavuuden edistämiseksi järjestetään jo yli 20 paikkakunnalla kulttuuriluotsitoimintaa. Kulttuuriluotsi on koulutettu vapaaehtoinen joka lähtee seuraa tai tukea kaipaavien täysi-ikäisten kanssa esimerkiksi museoon tai konserttiin.

Kulttuuriluotsi auttaa kynnyksen yli

Kulttuuriluotsitoiminnan idean keksi Jyväskylän taidemuseon työntekijä Sirpa Turpeinen, joka ehdotti, että kaupunki voisi kouluttaa vapaaehtoisia lähtemään seuraksi kulttuurikohteisiin. Kulttuuriluotseja on voinut pyytää tueksi Jyväskylässä jo yli 13 vuoden ajan, ja toiminta on levinnyt yli 20 paikkakunnalle, joissa toimii kulttuuriluotsien lisäksi esimerkiksi kulttuurikavereita, kulttuurikummeja, kulttuuriystäviä, piristäjiä, ja kulttuuriväärtejä. Vapaaehtoisten toimintaa tukee kunta tai järjestö tai kummatkin yhteistyössä, kuten Vaasassa, jossa toiminta on aloitettu tänä keväänä.

Kulttuurin ja taiteen saavuttamisen esteenä voivat olla seuran puutteen lisäksi fyysiset tai taloudelliset syyt. Kohteen tuntevan kulttuuriluotsin seurassa museoon tutustuminen on turvallisempaa, kun ei tarvitse miettiä, miten tilassa suunnistetaan. Jyväskylässä ja Järvenpäässä kulttuuriluotsit vierailevat myös ikäihmisten luona muistelusalkkujen tai kokoelmista lainattujen taideteosten kanssa. Kulttuuriluotsitoiminta edistää myös kulttuurin taloudellista saavutettavuutta, sillä toimintaan mukaan sitoutuneet kulttuurikohteet myöntävät vapaaehtoisen seurassa saapuvalle joko maksuttoman tai alennetun sisäänpääsyn.

Kulttuuriluotsin seurassa kulttuurin parissa vierailu on Tampereella tehdyn haastattelututkimuksen (Jäntti 2017) mukaan lisännyt tukea pyytäneiden ihmisten kulttuurinkulutusta ja tehnyt kaupungin kohteista helpompia lähestyä. Kulttuuriluotsin seurassa osallistuminen on myös parantanut tietämystä kulttuuritarjonnasta ja lisännyt kokemuksia tasa-arvosta.

Heidi Jäntin tutkimus

Kulttuuriluotsi oppii itsekin uutta

Kulttuuriluotsi on vertainen, joka jakaa kokemuksen luotsattavan kanssa. Taideteoksen äärellä voidaan jutella yhtä lailla taiteesta kuin omista muistoista tai päivän säästä. Osa kulttuuriluotseista on tottuneita kulttuurin kuluttajia, mutta joukossa on myös niitä, jotka ovat vasta toiminnan myötä kunnolla tutustuneet oman kuntansa kulttuuritarjontaan. Esimerkiksi Karkkilassa osa uusista kulttuurikavereista on ensi kertaa vieraillut kunnan museoissa.

Case Karkkila

Olemalla mukana kulttuuriluotsitoiminnassa vapaaehtoiset saavat säännöllisesti tietoa kulttuurikohteista ja he vakiintuvat aktiivisiksi kulttuurin kuluttajiksi, jotka omalla esimerkillään houkuttelevat myös muita taiteen ja kulttuurin pariin.

Mistä luotsi löytyy?

Kulttuuriluotsin varaamisesta kiinnostuneen kannattaa tarkistaa, onko toimintaa omalla paikkakunnalla. Varauksen voi tehdä myös läheiselle tai asiakkaalle. Jos tukea vaaditaan enemmän, voi luotsaukselle lähteä avustajan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kannattaa selvittää, voisiko oman paikkakunnan kulttuuriluotsitoiminnasta olla apua yhteisön 100 taiteen äärellä vietetyn minuutin täyttämiseen. Voisiko luotseja pyytää seuraksi pienelle ryhmälle museoon tai kulttuurikävelylle?

Teksti: Katri Leppisaari, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

 

Tänä keväänä ensi kertaa järjestettävä Mennään yhdessä! Kulttuurielämyksiin vapaaehtoisen kanssa -teemaviikko osallistuu 100 minuuttia taidetta -kampanjaan. Viikon aikana kulttuuriluotseja pääsee tapaamaan tapahtumissa ja tempauksissa 12 paikkakunnalla.

Lisätietoja kulttuuriluotsitoiminnasta:

katri.leppisaari (at) tampere.fi

puh. 040 146 1239

Luotsitoiminta

Luotsiblogi

Teemaviikon tapahtumat