Hyppää sisältöön
Pöytälevyn yli on vedetty vaaleaa villalankaa. Langasta kiinni pitää neljä kättä. Se muodostaa kuvion pöydän päälle.

Heittäydytään aina mahdollisuuksien salliessa!

Taiteella ja kulttuurilla on ollut aina perustavanlaatuinen asema osastojemme ryhmätoiminnan ja sairaalan potilaille tarjoaman virkistymistoiminnan sisällöissä. Kampanjan myötä otimme taiteen ja kulttuurin vielä vahvemmin huomioon ryhmiä suunniteltaessa ja niille löytyi hyvin sijaa myös yhdessä osaston ulkopuolisten tahojen(sairaalapastori, potilasyhdistys Viri, terapiapalvelut; Kädentaidot, Puutarhaterapia, liikunnanohjaajat…) kanssa toteutettavissa ryhmissä. Oli ilo huomata, kuinka myönteisesti projektiin suhtauduttiin aina siitä kertoessamme ja taide-/kulttuurimausteita ehdotellessamme.

Uudet visiot tulevaisuuden suhteen muotoutuivat pääpainoisesti pidettyjen ryhmien myötä; tekemällä karttui tietoa siitä, millaiseen toimintaan potilaat mielellään osallistuivat, mikä puolestaan ei toiminut ja ennen kaikkea ajatus siitä, ettei näitä voi ennustaa kokeilematta, eli menoksi vaan!

Mieleenpainuvin kokeilumme oli nimeltään ”Operaatio runoterrori”. Kirjoitimme toiveikkaita tekstejä ja kätkimme niitä ympäri sairaala-aluetta ajatuksena töytäistä jotain hyvää jollekin/jonnekin, edes vaikka hetkeksi. Useampi osallistuja kiitteli tätä toivoen lisää vastaavaa.

Onnistumisen kokemuksia olivat ennen kaikkea ne hetket, kun tapahtuu jotain odottamatonta: hiljaisen ryhmäläisen yllättävä avautuminen tai piilevän lahjan näkyväksi puhkeaminen.

Kampanja jätti meihin lähtökohtaisen tavan suunnitella toimintaa taidetta ajatellen jo pelkästään oman työmme mielekkyyteen vaikuttamisen vuoksi. Jos kulttuuriin ja taiteeseen ei panosteta, voidaan samalla lopettaa ravinnosta mausteet ja vaatteista värit.

Oivalluksiamme:

• Heittäytyminen aina mahdollisuuden salliessa.
• Pyrkimys tunnistaa mahdollisuuksia heittäytymiselle.
• Ennakko-oletusten hylkääminen niin mahdollisuuden kuin mahdottomuuksien suhteen; toisinaan mainioiksi ajatellut ideat eivät toteutunutkaan erinäisten hoitotyölle leimallisten ennakoimattomien seikkojen vuoksi – kerran jos toisenkin saimme ilon todistaa täysin odottamatonta innostumista jähmeistä lähtökohdista huolimatta.