Hyppää sisältöön
Neljä Mäntyrinteen asukasta istuvat aistihuoneessa hoitajan kanssa. Hoitajalla on kädessään paperi. Hän ja yksi asukkaista keskustelevat. Muut asukkaat kuuntelevat.

”Aistit auki sananlaskuilla!”

Mäntyrinteen vanhainkoti, Turku

Meillä Mäntyrinteessä kampanjaan osallistuminen on alkanut monipuolisen sisällön merkeissä. Olemme esimerkiksi järjestäneet tuolijumppaa ja tansseja, tehneet käpytaidetta, pitäneet mies-asukkaiden leivontapäivän…

Meillä toimii viikoittain kokoontuva kuvataideryhmä. Ryhmässä kokeillaan viivoja ja värejä paperille. Malleina käytetään esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia. Muotoja ja värejä tutkitaan yhdessä. Tuloksia tarkastellaan ja ihastellaan. Ryhmässä on tärkeää kuvan tekemisen lisäksi yhdessäolo, kannustava ilmapiiri ja onnistumisen elämykset. Kuvataideryhmän rinnalla toimii samalla periaatteella käsityöryhmä. Siellä harjoitetaan erilaisia kädentaitoja kuten kudontaa, virkkausta ja kankaanpainantaa.

Toimintaryhmät tuovat vaihtelua asukkaiden arkeen. Ryhmillä on iso merkitys asukkaiden viihtymisen kannalta. Yleinen ryhmissä kuultu kommentti onkin: ”Tässähän kuluu aika ihan mukavasti!”

Uutena juttuna järjestimme aistihuoneessa tuokion, jossa luettiin ja muisteltiin vanhoja suomalaisia sananlaskuja ja sanontoja. Asukkaat muistelivat mielellään myös elämänvaiheitaan. Paljon tuttuja sananlaskuja muistui mieleen. Tuokio oli tunnelmaltaan lämmin. Asukkaat toivoivat että ”Tullaan pian uudestaan aistihuoneeseen ja pidetään samanlainen tuokio!”