Hyppää sisältöön
Pöydällä on avoinna punainen matkalaukku. Matkalaukussa on valkoinen viltti ja muuta rekvisiittaa. Laukun äärellä on kaksi hoitajaa. He ovat pukeutuneet sinisiin työasuihin. He katsovat kohti ja hymyilevät.

Aistimatkalaukusta saa nopeasti virikkeitä hoitotyön arkeen

”Hämärä huone, mukava istuma-asento, päällä viltti lämmittämässä ja kädessä huovutettu pallo tai paperinaru köynnös kosketeltavana. Suljetaan silmät ja hengitellään rauhassa. Taustalla kuuluu erilaisia luonnon ääniä ja hoitaja johdattelee luonnon äänimaiseman säestämänä mielikuvamatkalle luonnon keskelle. Monen matka vie lapsuuden muistoihin ja maisemiin.”

Kyyhkylän jaksokuntoutusosastolla kokeiltiin kesän aikana moniaistipakkia, joka sisältää erilaisia virikkeitä aistityöskentelyyn asiakkaiden kanssa. Isosta punaisesta matkalaukusta löytyy pintamateriaaleja tunnusteltavaksi, luontoääniä sisältäviä CD-levyjä, paljon erilaisia kuvakortteja ja valtavasti muuta materiaalia sekä tietysti materiaalien käyttöohjeita. Fysioterapeutti toteutti matkalaukun sisällöillä rentoutushetkiä asiakkaille. Lähihoitaja käytti kuvakortteja keskustelun avaajana ryhmissä. Osaston asiakkaista osalla on vaikea muistisairaus, toisilla toimintakyky on heikentynyt muulla tavoin.

Luonto on osa ihmistä ja ihmisen elämää. Yhteys luontoon on olemassa silloinkin, kun syystä tai toisesta luonnon äärelle on mahdotonta päästä, kuten esimerkiksi osastohoidossa. Tämä kävi hyvin ilmi myös Kyyhkylässä. Luontoäänet herättivät syviäkin muistoja ja tuntemuksia, äänimaisema vei lapsuuden muistoihin ja monet herkistyivät mielikuvamatkasta. Henkilökunnan puolesta matkalaukku koettiin helppoudessaan hyväksi välineeksi, kun kaikki oli valmiina ja käyttöön otettavissa muutamissa minuuteissa.

Luontokuvan katselu vaikuttaa positiivisesti

Parhaimmillaan aistityöskentely tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi muistisairaalle hetkittäin päästä eristyneisyydestään ja kokea erilaisia tunnetiloja. Aistityöskentely voi toimia myös uudenlaisena vuorovaikutuksen välineenä hoitajan tai omaisen ja dementoituneen välillä. Luonnon tuottamat virikkeet herättävät muistoja ja positiivia tunteita.

Henkilökunnan palautteessa korostui, että tunteiden ja muistojen herättelyllä on suuri ja voimaannuttava merkitys. Myös rentoutuminen on tärkeää erityisesti, kun ärsykkeitä ympärillä osasto-olosuhteissa on paljon.

Kyyhkylän jaksokuntoutusosastolla tavoitteena on pitää viriketunteja joka arkipäivä. Ohjausvuorot vaihtuvat ja jokainen ohjaa viriketoimintaa vuorollaan. Jaksokuntoutuksen henkilökunta iloitsi aistimatkalaukun monipuolisuudesta: sieltä löytyi virikkeitä suunniteltuihin hetkiin tai otettavaksi käyttöön hyvin nopeastikin.

Virpi Kukkosen ja Tytti Leskisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) opinnäytetyönään kokoamasta moniaistipakista on tarkoitus kehittää edelleen työkalu, joka kiertäisi Essoten eri yksiköissä. Kyyhkylän jaksohoidon kokemuksia kerättiin Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kuva: Fysioterapeutti Riikka Kohvakka ja lähihoitaja Virpi Tasa käyttivät aistimatkalaukkua jaksohoidon osastolla kesällä 2019.